Početna
Vijesti
Održana 19. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH

Održana 19. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH

Održana je 19. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH, dana 27.07.2018. godine u 14:00 h, u prostorijama Privredne komore Brčko distrikta BiH, na kojoj su donesene sljedeće odluke i zaključci:

Odluke:
1. Odluka o imenovanju Organizacionog odbora 17. Međunarodnog sajma privrede  „Brčko 2018“,
2. Odluka o prodajnim cijenama prostora za izdavanje izlagačima na 17. Međunarodnom sajmu privrede „Brčko 2018“,
3. Odluka o imenovanju Komisije za izboz kandidata koji će raditi na organizaciji 17. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2018“.

Zaključci:
1. Da se usvajaju izvještaji Nevenke Jevrić sa sajmova i da se ista zadužuje da napravi spisak ostvarenih kontakata na sajmovima, koji će dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima, te da se nastave dalji kontakti sa istim.
2. Da termin održavanja 17. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2018“ bude od 07. do 10.11.2018. godine.
3. Da se javnim preduzećima i Udruženju poslodavaca iz gore donesene Odluke o imenovanju Organizacionog odbora 17. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2018“ dostavi Odluka i propratni akt u kojem će se tražiti izjašnjenje da li žele biti članovi Organizacionog odbora 17. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2018“ i ukoliko žele da dostave ime svoga predstavnika u istom.
4. Da se uputi zahtjev Tropic d.o.o. Banja Luka za dostavu ponude za zakup opremljenog poslovnog prostora u ulici Petra Kočića bb u Brčko distriktu BiH za potrebe održavanja 17. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2018“ u terminu od 07. do 10.11.2018. godine. Da se pri donošenju Odluke vodi računa o eventualno još dvije ponude zbog transparentnosti.
5. Da se kao prijedlog za imenovanje članova Odbora za olakšanje trgovine BiH i njihovih zamjena ispred Privredne komore Brčko distrikta BiH dostave sljedeći imenovani:
       1. Dragan Đukić, član,
       2. Tihomir Antunović, zamjenik,
       3. Nefair Pobrić, zamjenik.
6. Da se sazove sastanak proizvođača, otkupljivača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda i sirovina sa šefom Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vlade Brčko distrikta BiH radi prevazilaženja tekućih problema. Da se Aleksandar Vujičić zadužuje da organizuje zainteresovane proizvođače, otkupljivače i prerađivače poljoprivrednih proizvoda i sirovina za sastanak.
7. Da se daje saglasnost inicijativi predsjednika Jelenka Ilića za izradu panoa po ponudi Artis dizajn s.p. Brčko, koja iznosi 590,00 KM bez PDV-a.
8. Da se uputi zahtjev Vladi Brčko distrikta BiH vezano za kupovinu poslovnog prostora Tropic d.o.o. Banja Luka u ulici Petra Kočića bb u Brčko distriktu BiH.

Komentar

Važne vijesti

V 01
Biznis forum Brčko 2017.

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko ...

Vijest
Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora PKBD

Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne

Vijest
Sajam u Bjelovaru

Učešće brčanskih privrednika na sajmu u Bjelovaru ...

Informacije

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH

  • Nadamo se da ćete naći svoj interes i mjesto za djelovanje u okviru organa i stručnih tijela Privredne Komore. Ukoliko želite više infomacija o Privrednoj komori, obratite nam se. PKBD BiH

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH