Početna
Vijesti
Objavljena Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robe

Objavljena Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robeOvom Odlukom propisuju se uslovi za sticanje nepreferencijalnog porijekla robe, postupak za izdavanje dokaza o nepreferencijalnom porijeklu robe, način dokazivanja i dokumentacija kojom se potkrepljuje, metode administrativne saradnje, kao i postupak kontrole i nadzora, u skladu sa članovima od 27. do 32. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/15) te pravilima vezanih za harmonizaciju nepreferencijalnih pravila porijekla u okviru Svjetske trgovinske organizacije i preporukama Svjetske carinske organizacije.

Podsjećamo da je tokom prošle godine u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom, organizovan sastanak sa zainteresovanim privrednicima čije primjedbe su uvažene prilikom izrade navedene Odluke, te da je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH već u januaru 2019. godine zainteresovanim privrednicima organizovala edukaciju na temu ove nove Odluke.

Takođe, podsjećamo da Uvjerenje o porijeklu koje je definisano ovom Odlukom izdaje Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH.

Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robe PDF

Komentar

Važne vijesti

V 01
Biznis forum Brčko 2017.

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko ...

Vijest
Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora PKBD

Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne

Vijest
Sajam u Bjelovaru

Učešće brčanskih privrednika na sajmu u Bjelovaru ...

Informacije

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH

  • Nadamo se da ćete naći svoj interes i mjesto za djelovanje u okviru organa i stručnih tijela Privredne Komore. Ukoliko želite više infomacija o Privrednoj komori, obratite nam se. PKBD BiH

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH