Početna
Kontakt

Kontakt

Privredna/Gospodarska komora Brčko distrikta BiH

Cvijete Zuzorić bb (Zgrada "Šipada" III sprat)
76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: + 387 49 216 116, 049 211 999, tel/fax. 049 217 556
E-mail: pkomora.bd@gmail.com
Web: www.brcko-pkomora.com


Stručna služba

Rukovodilac opštih, pravnih poslova, izdavanja javnih dokumenata i koordinator PKBD BiH
• Nevenka Jevrić, diplomirani pravnik Tel.: + 387 49 216 116, e-mail: nevenka.pkbd@gmail.com

Stručni saradnik za ekonomske poslove, protokol i izdavanje javnih dokumenata
• Sadija Pozderović, dipl.oec. Tel.: + 387 49 216 116, e-mail: sadija.pkbd@gmail.com

Upišite svoje ime

Upišite svoje prezime

Upišite e-mail adresu

Upišite poruku