Početna
O nama
Menadžment

Menadžment Privredne komore Brčko distrikta BiH


Članovi Skupštine Privredne komore Brčko distrikta BiH za mandatni period u trajanju od 24 mjeseca, koji počinje teći 2019. godine od dana registracije ovlaštenih zastupnika u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH:


R/B Ime i prezime Firma
1. Sanela Hadžajlić, predsjednik Studen-Agrana d.o.o. Brčko
2. Dragan Đukić, potpredsjednik Bimal d.d. Brčko
3. Niko Sadrić, potpredsjednik Antunović d.o.o. Brčko
4. Ilija Grgić Mingos-Coffee d.o.o. Brčko
5. Boško Mihajlović Agragold d.o.o. Brčko
6. Tihomir Antunović Energy – Bentz d.o.o. Brčko
7. Velibor Jakić Jakić d.o.o. Brčko
8. Niko Babić Adria-Petrol d.o.o. Brčko
9. Niko Ždravac Zornica d.o.o. Brčko
10. Vitomir Mendeš Santovac d.o.o. Brčko
11. Predrag Ristić Briž d.o.o. Brčko
12. Jelenko Ilić Jelen d.o.o. Brčko
13. Aleksandar Vujičić Mlin Vujičići s.p. Brčko
14. Nedeljko Ristanić Belisar d.o.o. Brčko
15. Duško Kuprešanin Naviterra d.o.o. Brčko
16. Milo Zarić Vez d.o.o. Brčko
17. Mićo Kojić Comex d.o.o. Brčko
18. Miroslav Miškić J.P. „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko
19. Miodrag Bukvić Tesla d.d. Brčko
20. Cvijetin Abadžić Slavuj d.o.o. Brčko
21. Milijan Mirković Termoelektro d.o.o. Brčko
22. Petar Đurić Agripet d.o.o. Brčko
23. Sreten Bogićević Željo d.o.o. Brčko
24. Ibrahim Muftić Studen Global SE Europe d.o.o. Brčko
25. Raif Čolić Cerol d.o.o. Brčko
26. Ermin Džindić Graditelj d.o.o. Brčko
27. Ismar Mulahalilović Linija voća d.o.o. Brčko
28. Enver Abadžić Polar d.o.o. Brčko
29. Almin Lišić Laf d.o.o. Brčko
30. Selma Hodžić Žitopromet d.d. Brčko
31. Ramiz Bečić Knjigovodstveni biro „Bečić“ s.p. Brčko
32. Nefair Pobrić Po-Ne d.o.o. Brčko
33. Ferid Bijelić Bijelić-Gradnja d.o.o. Brčko
34. Esed Musić Voćar d.o.o. Brčko
35. Mehmed Fazlić Lombardija d.o.o. Brčko
36. Sanel Karavelić Obala II d.o.o. Brčko
37. Mustafa Yavuz Yavuz Company d.o.o. Srebrenik

Članovi Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH za mandatni period u trajanju od 24 mjeseca, koji počinje teći 2019. godine od dana registracije ovlaštenih zastupnika u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH:

R/B Ime i prezime Firma
1. Velibor Jakić Jakić d.o.o. Brčko
2. Boško Mihajlović, Agragold d.o.o. Brčko
3. Predrag Ristić Briž d.o.o. Brčko
4. Jelenko Ilić Jelen d.o.o. Brčko
5. Aleksandar Vujičić Mlin Vujičići s.p. Brčko
6. Duško Kuprešanin Naviterra d.o.o. Brčko
7. Ibrahim Muftić Studen Global SE Europe d.o.o. Brčko
8. Raif Čolić Cerol d.o.o. Brčko
9. Ermin Džindić Graditelj d.o.o. Brčko
10. Ismar Mulahalilović Linija voća d.o.o. Brčko

Članovi Nadzornog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH za mandatni period u trajanju od 24 mjeseca, koji počinje teći 2019. godine od dana registracije ovlaštenih zastupnika u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH:

R/B Ime i prezime Firma
1. Ilija Grgić Mingos-Coffee d.o.o. Brčko
2. Nedeljko Ristanić Belisar d.o.o. Brčko
3. Enver Abadžić Polar d.o.o. Brčko

Članovi Suda časti Privredne komore Brčko distrikta BiH za mandatni period u trajanju od 24 mjeseca, koji počinje teći 2019. godine od dana registracije ovlaštenih zastupnika u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH:

R/B Ime i prezime Firma
1. Marinko Viljušić J.P. „Luka Brčko“ d.o.o. Brčko
2. Milo Zarić Vez d.o.o. Brčko
3. Selma Hodžić Žitopromet d.d. Brčko

Važne vijesti

Vijest
Sajam u Mostaru

Učešće brčanskih privrednika na sajmu u Mostaru 2018 ...

V 01
Biznis forum Brčko 2017.

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko ...

Vijest
Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora PKBD

Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne